www.pce-brzesko.pl / tel. 14 66 300 63

Zasoby internetowe dla edukacji

Program: Przeglądarka Google – opcje wyszukiwania. Przeglądarki internetowe. Przykłady darmowych aplikacji, które można wykorzystywać do pracy z dziećmi. Prezentacja możliwości darmowych aplikacji. Narzędzia pozwalające […]

czytaj więcej...

Bezpieczeńswo w Internecie

Tematyka:   Identyfikacja zagrożeń związanych z internetem: Cyberprzemoc Niebezpieczne kontakty Szkodliwe treści Uzależnienie od Internetu   Termin: po indywidualnym ustaleniu Czas: 4 godz. dydaktyczne

czytaj więcej...

Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym

Tematyka: Nowe możliwości i korzyści zwykorzystania tablic interaktywnych w procesie edukacyjnym Funkcje oraz zastosowanie tablicy interaktywnej Tablice interaktywne a zwiększenie tempa i skuteczności uczenia […]

czytaj więcej...

Prezi – mapa myśli jako prezentacja

Tematyka: PREZI jako interaktywna mapa myśli Nowe możliwości w zakresie tworzenia prezentacji w PREZI Narzędzia PREZI i ich funkcje   Termin: po indywidualnym ustaleniu […]

czytaj więcej...

Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w oparciu o platformy online

Tematyka: Platformy wspomagające proces nauczania w konstruowaniu i prowadzeniu zajęć Konstruowanie ćwiczeń interkatywnych   Termin: po indywidualnym ustaleniu Czas: 4 godz. dydaktyczne

czytaj więcej...

Asertywny nauczyciel.

Tematyka: Style funkcjonowania interpersonalnego – asertywny, agresywny, bierny; Przekonania wewnętrzne i monolog wewnętrzny; Wpływ asertywnego zachowania na relacje z otoczeniem.   Rozwijane umiejętności: Stanowienie […]

czytaj więcej...

Komunikacja… w zespole klasowym.

Tematyka: uczestnik rozpoznaje poszczególne style komunikacyjne; uczestnik skutecznie zarządza procesem komunikacji w zespole; uczestnik zna role, jakie mogą przyjmować osoby w zespole; uczestnik radzi […]

czytaj więcej...

Budowanie autorytetu nauczyciela poprzez świadome kreowanie własnego wizerunku.

Tematyka: świadome i nieuświadomione cele autoprezentacji, znaczenie komunikacji niewerbalnej w kreowaniu wizerunku, ubiór i powierzchowność w kreowaniu wizerunku nauczyciela. Umiejętności: świadome stosowanie technik komunikacji […]

czytaj więcej...

Tworzenie wizerunku szkoły i placówki oświatowej.

Tematyka Wiedza: funkcje wizerunku szkoły; obszary wpływu i braku wpływu w mechanizmie kreowania wizerunku placówki; metody zwiększania zaangażowania personelu szkoły w kreowanie wizerunku. Umiejętności: […]

czytaj więcej...

Każdy uczeń to geniusz – mnemotechniki.

Tematyka: zasady działania pamięci, sposoby zapamiętywania, mnemotechniki przydatne w szkole: zakładki osobiste, łańcuchowa metoda zapamiętywania, metoda obrazkowa, zapamiętywanie cyfr, mind mapping – zaufaj swojemu […]

czytaj więcej...

Strona 1 z 512345

Dla dyrektorów

Dla nauczycieli

Dla placówek

Przybornik

Przydatne linki i informacje

Baza noclegowa

Error thrown

Call to undefined function popupwfb()