bip logo facebook logo

Szkolenia otwarte / Konferencje

Szkolenia zaplanowane:

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi? 14:30
Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi? @ ul. Piastowska 2B
Kwi 7@14:30 – 17:30
  Data: 07.04.2020                                                                              godzina: 14.30-17.30 Cena: 80,00 zł Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół i przedszkoli Tematyka szkolenia: Nadpobudliwość ruchowa – definicja Rozpoznanie oraz poznanie cech charakterystycznych 
8
Sieć Nauczycieli Bibliotekarzy. Wychowanie przez czytanie 14:00
Sieć Nauczycieli Bibliotekarzy. Wychowanie przez czytanie @ ul. Piastowska 2B
Kwi 8@14:00 – 16:00
  Data: 08.04.2020                                                                              godzina: 14.00-16.00 Cena: bezpłatne Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele, bibliotekarze Tematyka szkolenia: Metody pracy z młodymi czytelnikami Wymiana dobrych praktyk / doświadczeń Osoba prowadząca 
9
10
11
12
13
14
15
Motywowanie dzieci do nauki. Jak pracować z uczniem z osłabioną motywacją? 14:30
Motywowanie dzieci do nauki. Jak pracować z uczniem z osłabioną motywacją? @ ul. Piastowska 2B
Kwi 15@14:30 – 17:30
  Data: 15.04.2020                                                                  godzina: 14.30-17.30 Cena: 80,00 zł Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół i przedszkoli Tematyka szkolenia: Definicja motywacji, rodzaje motywacji Motywacja pozytywna i motywacja rozumiana 
16
Sieć psychologów i pedagogów szkolnych 12:00
Sieć psychologów i pedagogów szkolnych @ ul. Piastowska 2B
Kwi 16@12:00 – 14:00
Data: 16.04.2020                                                                              godzina: 12.00-14.00   Cena: bezpłatne Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: psycholodzy i pedagodzy szkolni Tematyka szkolenia: Współpraca z rodzicami Co zrobić, gdy rodzic nie podejmuje współpracy 
17
18
19
20
Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss 15:00
Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss @ ul. Piastowska 2B
Kwi 20@15:00 – 18:00
  Data: 20.04.2020                                                                              godzina: 15.00-18.00 Cena: bezpłatne Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele muzyki Tematyka szkolenia: Aktywna percepcja muzyki poprzez wykorzystanie ruchu, tańca, gry na instrumentach perksuyjnych oraz 
21
22
23
Sieć Dyrektorów Szkół 09:00
Sieć Dyrektorów Szkół @ ul. Piastowska 2B
Kwi 23@09:00 – 12:00
  Data: 23.04.2020                                                                              godzina: 9.00-12.00 Cena: bezpłatne Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: Dyrektorzy Szkół Tematyka szkolenia: do ustalenia Osoba prowadząca szkolenie: Lidia Głowacka  
Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego – c.d./kontynuacja 14:00
Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego – c.d./kontynuacja @ ul. Piastowska 2B
Kwi 23@14:00 – 17:00
    Data: 23.04.2020                                                                              godzina: 14.00-17.00 Cena: 80,00 zł Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół i przedszkoli Tematyka szkolenia: Przebieg awansu zawodowego nauczyciela stażysty Realizacja zadań zaplanowanych 
24
Seminarium dla nauczycieli techniki oraz prowadzących zajęcia z Bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkole podstawowej
Seminarium dla nauczycieli techniki oraz prowadzących zajęcia z Bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkole podstawowej @ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku
Kwi 24 całodniowy
  Data:  przewidywany termin 24.04.2020                                            godzina: 14.00-17.00 Cena: bezpłatne Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele techniki i prowadzących zajęcia z BRD Miejsce szkolenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku Osoba 
25
26
27
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – c.d./kontynuacja 14:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – c.d./kontynuacja @ ul. Piastowska 2B
Kwi 27@14:00 – 17:00
  Data: 27.04.2020                                                                              godzina: 14.00-17.00 Cena: 80,00 zł Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół i przedszkoli Tematyka szkolenia: Przebieg awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Realizacja zadań zaplanowanych w 
28
Wyzwania XXI w. czyli jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształtować u uczniów kompetencje kluczowe? 15:00
Wyzwania XXI w. czyli jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształtować u uczniów kompetencje kluczowe? @ ul. Piastowska 2B
Kwi 28@15:00 – 18:00
  Data: 28.04.2020                                                                              godzina: 15.00-18.00 Cena: 80,00 zł Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół Tematyka szkolenia: Istota kompetencji kluczowych Związek kompetencji kluczowych z podstawą programową kształcenia ogólnego 
29
Gimnastyka podstawowa, technika i metodyka nauczania podstawowych elementów 15:00
Gimnastyka podstawowa, technika i metodyka nauczania podstawowych elementów @ ul. Piastowska 2B
Kwi 29@15:00 – 18:00
  Data: 29.04.2020                                                                              godzina: 15.00-18.00 Cena: 80,00 zł Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania fizycznego Tematyka szkolenia: Systematyka gimnastyki podstawowej oraz wybrane ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego 
30
Sieć Dyrektorów Przedszkoli 09:00
Sieć Dyrektorów Przedszkoli @ ul. Piastowska 2B
Kwi 30@09:00 – 12:00
  Data: 30.04.2020                                                                              godzina: 9.00-12.00 Cena: bezpłatne Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli Tematyka szkolenia: do ustalenia Osoba prowadząca szkolenie: Lidia Głowacka  
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – c.d./kontynuacja 14:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego – c.d./kontynuacja
Kwi 30@14:00 – 15:00
Data: 30.04.2020                                                                              godzina: 14.00-17.00   Cena: 80,00 zł Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół i przedszkoli Tematyka szkolenia: Realizacja zadań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego oraz uzyskane 

Ankieta:

Przepraszamy. Żadne ankiety nie są dostępne.

Szkolenia proponowane:

 1. Zasoby internetowe dla edukacji.
 2. Bezpieczeństwo w Internecie.
 3. Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym.
 4. Prezi – mapa myśli jako prezentacja.
 5. Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w oparciu o platformy online.
 6. Asertywny nauczyciel.
 7. Komunikacja… w zespole klasowym.
 8. Budowanie autorytetu nauczyciela poprzez świadome kreowanie własnego wizerunku.
 9. Tworzenie wizerunku szkoły i placówki oświatowej.
 10. Każdy uczeń to geniusz – mnemotechniki.
 11. Wychowanie do wartości.
 12. Metoda WebQuest na lekcji.
 13. Tutoring jako metoda budowania samoświadomości ucznia.
 14. Wypalenie zawodowe nauczycieli – rola relacji w edukacji.
 15. Jak wykorzystać tablicę interaktywną w szkole.
 16. Kreatywny nauczyciel.
 17. Komunikacja interpersonalna w szkole.
 18. Motywowanie uczniów do nauki.
 19. Mediacje z rodzicami i między nauczycielami.
 20. Początek edukacji szkolnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Potrzeby, możliwości, strategie wsparcia.
 21. Nauczyciel jako przywódca.
 22. Funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej – problem akceptacji i odrzucenia. Indywidualizacja procesu edukacyjnego do potrzeb każdego dziecka.
 23. Tworzenie prezentacji PREZI, wykorzystanie multimediów w szkole.
 24. Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle wymagań państwa wobec przedszkoli.
 25. Mutyzm – podstawowe zagadnienia. Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym?
 26. Tworzenie map myśli.
 27. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie (zagrożonym niedostosowaniem społecznym) rozwiązania wychowawcze i instytucjonalne. Metody motywowania podopiecznych do współpracy.
 28. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne.
 29. Metoda Montessori.
 30. Szkoła wobec wymagań Państwa – ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 31. Etyka zawodu nauczyciela.
 32. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli.
 33. Relacja nauczyciel – uczeń, a sukces dydaktyczny.
 34. Komunikacja w gronie pedagogicznym i budowanie pozytywnej atmosfery.
 35. Nowe narkotyki – zachowania ryzykowne. Autorski program profilaktyczny godność człowieka.
 36. Podstawy akustyki i nagłośnienie skuteczne.
 37. Kurs pierwszej pomocy.
 38. Dziecko w szkole.
 39. Usprawnienie pracy nauczyciela.
 40. Podstawy neurodydaktyki w nauczaniu.
 41. Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicami.
 42. Rola nauczyciela w skutecznym promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.
 43. Jak przygotować się do pracy w szkole podstawowej w obliczu zmian programowych? – reforma edukacji.
 44. Ocenianie kształtujące.
 45. Szkoła dobrze wychowana. Jak to osiągnąć.
 46. Planowanie pracy pedagogicznej w kontekście wymagań wynikających z realizacji podstaw programowej kształcenia ogólnego. Formułowanie wymagań edukacyjnych do podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 47. Wyjątkowe dziecko w typowej szkole. Biologiczne podłoże wyjątkowości.
 48. Podstawa programowa w kontekście zalecanych warunków i sposobów jej realizacji ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
 49. Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji.
 50. Aktywny przedszkolak – psychomotoryczne gry i zabawy wspierające rozwój dzieckaw wieku przedszkolnym – wzmacniające poczucie własnej wartości.
 51. Zmiany w ustawie Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego.
 52. Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle wymagań państwa wobec przedszkola.
 53. Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych wymagań państwa wobec szkoły.
 54. Jak pomóc uczniowi z zaburzeniami emocji? Odwrócona klasa (strategia kształcenia wyprzedzającego).
 55. Dokumentacja szkoły oraz dokumentowanie pracy nauczyciela w świetle zmian wynikających z reformy edukacji.
 56. Neurodydaktyka w szkole.
 57. Architektura kompetencji szkolnych w świetle badań nad mózgiem.
 58. Radzenie sobie z emocjami od lęku przez złość i agresję.
 59. Relacje rodzica z nauczycielami.
 60. Potrzeby i możliwości oraz praca z dzieckiem z autyzmem.
 61. Jak kształtować umiejętności kluczowe i podstawy uczniów przy wykorzystaniu pracy zespołowej nauczycieli.
 62. Poznawanie możliwości programu aplikacji moodle.
 63. Wartości w pracy nauczyciela.
 64. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 65. Emisja głosu.
 66. Dziecko powracające z zagranicy.
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
X