bip logo facebook logo

Doradztwo metodyczne

doradztwo metodyczne
formy doskonalenia

Platforma moodle

Formularze zgłoszeniowe

Szanowni Państwo,

   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku to akredytowana placówka doskonalenia funkcjonująca w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji, której głównym celem jest wspomaganie kadry pedagogicznej oraz pracowników szkół, placówek oświatowych i innych instytucji działających na rzecz oświaty, w dążeniu do podniesienia jakości ich pracy.

   Nasz Ośrodek jest placówką mająca coraz większe znaczenie pod względem skali, zasięgu i różnorodności realizowanych form doskonalenia. Nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm kadry oraz przyjazna i partnerska atmosfera są dla klientów Ośrodka gwarancją rzetelności i wysokiej jakości oferowanych usług.

   Mając na uwadze jakość oferowanych usług zaprosiliśmy do współpracy uznanych specjalistów i wspólnie z nimi będziemy Państwa wspierać w rozwoju zawodowym.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

Oferta szkoleń

sierpień 2020

27sier14:0017:00Obsługa platformy MICROSOFT OFFICE 365 do zdalnego nauczania dla Edukacji - 27.08.2020 - SZKOLENIE ONLINE

wrzesień 2020

16wrz14:0016:00Wprowadzenie w zagadnienia modernizacji bibliotek szkolnych. Organizacja przestrzeni, metody pracy

23wrz15:0016:30Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli wypływające z analizy nowej podstawy programowej przedmiotu technika. Organizacja doradztwa przedmiotowego

24wrz14:0017:00Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego - kontynuacja

25wrz14:0017:00Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - kontynuacja

28wrz14:0017:00Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - kontynuacja.

29wrz14:3017:30Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego

październik 2020

05paź14:0017:00Jak pomóc uczniowi się uczyć? Metody stymulacji pamięci i rozwój intelektu. Dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

06paź15:0018:00Jak sprawić, by uczeń chciał się uczyć? Niechęć do nauki i źródła niepowodzeń szkolnych

08paź14:0017:00Ocenianie kształtujące

12paź14:3017:30Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

13paź14:0017:00Jak pomóc uczniowi się uczyć? Metody stymulacji pamięci i rozwój intelektu. Dla nauczycieli klas 4-8

15paź14:0017:00Obsługa platformy MICROSOFT OFFICE 365 do zdalnego nauczania dla Edukacji

20paź15:0018:00Zastosowanie metody „ODWRÓCONEJ KLASY”

30paź15:0016:30Metodologia tworzenia zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego

Aktualności i informacje

Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
X