bip logo facebook logo

DOBRE PRAKTYKI

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli  do tworzenia na naszej stronie internetowej bazy Dobrych Praktyk w obszarze edukacji.

Udostępnianie Dobrej Praktyki to zarówno promocja autora i szkoły, ale też poczucie satysfakcji, że efekty wykonywanej pracy mogą posłużyć innym w poprawie efektywności w kształceniu, wychowaniu i opieki.

Dobrymi praktykami określamy działanie przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji. Jest ono trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty (Bednarek M. 2007, s. 161).

 

Zasady publikacji Dobrej Praktyki:

 

  • Do publikacji przyjmujemy dokumenty w wersji elektronicznej w formacie tekstowym (czcionka Calibri 12 pkt) w dowolnym edytorze tekstu. Ewentualne zdjęcia nie mogą przekraczać 4MB.

  • Przesłanie materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie.

  • Prawa autorskie do artykułów przesłanych do publikacji należą do ich autorów.

  • Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, a w przypadku niezbędnych poprawek edytorskich może udzielić konsultacji merytorycznych.

  • Za publikację nie pobiera się opłat. Autorowi publikacji nie przysługuje wynagrodzenie.

 

W celu publikacji należy dostarczyć:

 

 

Przykłady dobrych praktyk:

 

 

Projekt Reymont – Publiczne Gimnazjum w Szczurowej

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – Bezpieczny Internet – Publiczne Gimnazjum w Zaborowie

Rodzice są partnerami szkoły – Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej

Zdrowo się odżywiam – wiem, co jem – Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej

Teatr w naszym przedszkolu – Publiczne Przedszkole w Czchowie

Przedszkolne spotkanie z Projektem – Publiczne Przedszkole w Jurkowie

Nasze przedszkole promuje wartość edukacji – Publiczne Przedszkole w Tymowej

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Publiczne Przedszkole w Łoniowej

Współpraca Publicznego Przedszkola nr 1 w Jadownikach z rodzicami i środowiskiem lokalnym w ramach realizacji projektu.

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych -Publiczne Przedszkole nr 9 w Brzesku

Realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedzieliskach

 

 

X