bip logo facebook logo

Dobre praktyki

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli  do tworzenia na naszej stronie internetowej bazy Dobrych Praktyk w obszarze edukacji.

Udostępnianie Dobrej Praktyki to zarówno promocja autora i szkoły, ale też poczucie satysfakcji, że efekty wykonywanej pracy mogą posłużyć innym w poprawie efektywności w kształceniu, wychowaniu i opieki.

Dobrymi praktykami określamy działanie przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji. Jest ono trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty (Bednarek M. 2007, s. 161).

Zasady publikacji Dobrej Praktyki:

  1. Do publikacji przyjmujemy dokumenty w wersji elektronicznej w formacie tekstowym (czcionka Calibri 12 pkt) w dowolnym edytorze tekstu. Ewentualne zdjęcia nie mogą przekraczać 4MB.
  2. Przesłanie materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie.
  3. Prawa autorskie do artykułów przesłanych do publikacji należą do ich autorów.
  4. Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, a w przypadku niezbędnych poprawek edytorskich może udzielić konsultacji merytorycznych.
  5. Za publikację nie pobiera się opłat. Autorowi publikacji nie przysługuje wynagrodzenie.

W celu publikacji należy dostarczyć:

  1. Opis przykładu dobrej praktyki załącznik nr 1
  2. Oświadczenie dotyczące praw autorskich i przetwarzania danych załącznik nr 2
Komentarze są wyłączone.
X