bip logo facebook logo

Konferencja inaugurująca rok szkolny 2019/2020

 

17 września br. Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku zorganizowało Konferencję dla wszystkich szkół i placówek oświatowych powiatu brzeskiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wiceminister Zdrowia Posłanka na Sejm RP Pani Józefa Szczurek – Żelazko, Starosta Brzeski – Pan Andrzej Potępa, Wicestarosta Brzeski – Pan Maciej Podobiński, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego – Pan Kazimierz Brzyk, Dyrektor Wydziału Edukacji w Brzesku – Pani Janina Motak, Wiceburmistrz Czchowa – Pan Tadeusz Płachta, Wójt Gminy Iwkowa – Pan Bogusław Kamiński.

Konferencję rozpoczął Starosta Brzeski witając przybyłych gości. Podkreślił rolę doskonalenia nauczycieli w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek. Zwrócił uwagę na fakt, iż Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku od czerwca br. jest placówką posiadająca akredytacje Małopolskiego Kuratora Oświaty. Pani minister Józefa Szczurek- Żelazko przedstawiła główne założenia nowego programu profilaktyki, mówiła o kompleksowej opiece medycznej w  szkołach
Głównym punktem był  wykład Pani dr Wandy Matras – Mastalerz- adiunkta Uniwersytetu  Pedagogicznego w Krakowie, która w swoim wystąpieniu odniosła się do priorytetów Polityki Oświatowej Państwa, koncentrując się na kwestiach  związanych z wychowaniem do wartości oraz kształtowaniem postaw obywatelskich i patriotycznych. Omówiła pojęcia oraz typy i rodzaje wartości w życiu. Przedstawiła literaturę zachęcającą do zagłębienia się w temat.

Swoją ofertę i plan działania na bieżący rok szkolny przedstawili również – Pani Alicja Koźmińska – Kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku, Pan Grzegorz Zelek – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku. Celem ich wystąpienia było zachęcenie do współpracy i podejmowania wspólnych wyzwań.

Konferencję zakończył Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku – Pan Tomasz Gurgul. Podziękował wszystkim za liczne przybycie omówił i zaprosił do skorzystania z oferty Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 

🙂

 

Komentarze są wyłączone.
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
X