32-800 Brzesko; ul. Piastowska 2B
info@pce-brzesko.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

PODN w Brzesku funkcjonuje od 2015r. w strukturze Powiatowego Centrum Edukacji.

Jest placówką publiczną, akredytowaną, działająca jako samorządowa jednostka budżetowa.

Podstawowym celem jest systematyczne i wszechstronne podnoszenie poziomu zawodowego nauczycieli i kadry zarządzającej służące podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych.