32-800 Brzesko; ul. Piastowska 2B
+14 652 03 40
recepcja@ssm-brzesko.pl

Cennik

Wysokość opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku.